Εμπειρία Πελάτη από το Α ως το Ω: Customer Journey

Εμπειρία Πελάτη από το Α ως το Ω: Customer Journey

Ένα ταξίδι πελάτη περιλαμβάνει κάθε αλληλεπίδραση με την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Η σημασία της χαρτογράφησης του ταξιδιού του πελάτη είναι αναμφισβήτητη. Είναι απαραίτητη για να δείτε πώς αλληλεπιδρούν μαζί σας οι πελάτες σας σε κάθε βήμα του ταξιδιού τους