Τα 7 βήματα του Retail Customer Journey

Τα 7 βήματα του Retail Customer Journey

Το λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να είναι η κινητήρια δύναμη των τοπικών οικονομιών και αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε πόλης σε όλο τον κόσμο. Καθώς επιχειρήσεις βασισμένες σε προϊόντα εισέρχονται στη βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου, επιχειρήσεις που βασίζονται σε...
Εμπειρία Πελάτη από το Α ως το Ω: Customer Journey

Εμπειρία Πελάτη από το Α ως το Ω: Customer Journey

Ένα ταξίδι πελάτη περιλαμβάνει κάθε αλληλεπίδραση με την επιχείρηση, το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Η σημασία της χαρτογράφησης του ταξιδιού του πελάτη είναι αναμφισβήτητη. Είναι απαραίτητη για να δείτε πώς αλληλεπιδρούν μαζί σας οι πελάτες σας σε κάθε βήμα του ταξιδιού τους