ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ομαδική Εκπαίδευση Διάρκειας 16 ωρών

Πρακτικές, έτοιμες προς χρήση τεχνικές πώλησης για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τον οργανισμό σας ακόμη και κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Σε κάθε εκπαίδευση πωλήσεων, θα ανακαλύψετε τρόπους για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας χρησιμοποιώντας βασικές και προηγμένες τεχνικές. Και για τους προϊστάμενους πωλήσεων, η AIP προσφέρει εκπαίδευση διαχείρισης πωλήσεων για να σας βοηθήσει σε τομείς όπως η διαχείριση περιοχής, το coaching πωλήσεων και η διαχείριση εθνικών λογαριασμών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Ομαδική Εκπαίδευση Διάρκειας 16 ωρών

Εφαρμόστε τις στρατηγικές και τις δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να γίνετε επιτυχημένος διαπραγματευτής στην προσωπική σας ζωή και τις επιχειρηματικές συναλλαγές σας, μέσω ενός ιδιαίτερα διαδραστικού εργαστηρίου που παρέχει λεπτομερείς γνώσεις και πρακτική εμπειρία σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής εκτέλεσης των τεσσάρων  βασικών βημάτων μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης: Προετοιμασία, Διαπραγμάτευση, Κλείσιμο, Εκτέλεση & Αξιολόγηση.

Ομαδική Εκπαίδευση Διάρκειας 16 ωρών

Εφαρμόστε τις στρατηγικές και τις δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να γίνετε επιτυχημένος διαπραγματευτής στην προσωπική σας ζωή και τις επιχειρηματικές συναλλαγές σας, μέσω ενός ιδιαίτερα διαδραστικού εργαστηρίου που παρέχει λεπτομερείς γνώσεις και πρακτική εμπειρία σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής εκτέλεσης των τεσσάρων  βασικών βημάτων μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης: Προετοιμασία, Διαπραγμάτευση, Κλείσιμο, Εκτέλεση & Αξιολόγηση.

LEADERSHIP TRAINING

Ομαδική Εκπαίδευση Διάρκειας 16 ωρών

Η Εκπαίδευση Ηγεσίας πραγματοποιείται σε group εώς 5 ατόμων και έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων που θα προωθήσουν την εξισσορόπηση προσωπικής ζωής και εργασίας, την επικοινωνία και την μόχλευση των ομαδικών δεξιοτήτων για την επίτευξη των εργασιακών στόχων αλλά και την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος από τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Ομαδική Εκπαίδευση Διάρκειας 8 ωρών

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να γίνουν κατανοητά  τα υπέρ και τα κατά της διαχείρισης του χρόνου που αφιερώνουμε σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής μας. Πως μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να έχουμε μια πιο ουσιαστική και ικανοποιητική κατανομή του χρόνου στη ζωή, την εργασία και στην καθημερινότητά μας; Εκείνοι που είναι σε θέση να εφαρμόσουν επιτυχώς στρατηγικές διαχείρισης χρόνου είναι σε θέση να ελέγχουν τον φόρτο εργασίας τους-έτσι το άγχος μειώνεται και η προσωπική παραγωγικότητα ανεβαίνει!

Ομαδική Εκπαίδευση Διάρκειας 8 ωρών

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να γίνουν κατανοητά  τα υπέρ και τα κατά της διαχείρισης του χρόνου που αφιερώνουμε σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής μας. Πως μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να έχουμε μια πιο ουσιαστική και ικανοποιητική κατανομή του χρόνου στη ζωή, την εργασία και στην καθημερινότητά μας; Εκείνοι που είναι σε θέση να εφαρμόσουν επιτυχώς στρατηγικές διαχείρισης χρόνου είναι σε θέση να ελέγχουν τον φόρτο εργασίας τους-έτσι το άγχος μειώνεται και η προσωπική παραγωγικότητα ανεβαίνει!

online TRAINING

Ατομική Εκπαίδευση

Όλες οι θεματικές ενότητες μπορούν να διατεθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της AiP Consulting ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τα νέα στελέχη. Η ομάδα μας θα παρέχει την υποστήριξη, θα παρακολουθεί και θα αναφέρει την πρόοδο της εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευόμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

email

info@aipconsulting.gr

τηλέφωνο

30 6944 811941